Notepad++ - grunnleggende informasjonen til programmet

Notepad++ er et program. Det er 138 filutvidelser som støttes av Notepad++ i vår database. I den ytterligere delen av denne siden finner du detaljert informasjon om alle Notepad++ med sin korte beskrivelse og en liste over filtillegg som støttes av Notepad++. Det svarer på spørsmål som:
 • De grunnleggende funksjonene til Notepad++: N/A.
 • Hva slags filutvidelser som støttes av Notepad++?
 • Hva slags konverteringer av filformat som støttes av Notepad++?
 • Hvordan og hvor å laste ned Notepad++?


Filutvidelser som støttes av Notepad++

Dette er filtillegg som støttes av Notepad++. Du kan bruke Notepad++ til å opprette, åpne eller redigere filen med disse utvidelsene:

 • ASP - Active Server Page
 • ASPX - Active Server Page Extended File
 • AS - ActionScript File
 • ANS - ANSI Text File
 • AU3 - AutoIt v3 Script
 • APXL - Keynote Presentation Data File
 • ASCII - ASCII Text File
 • BASHRC - Bash Non-Interactive Login Shell File
 • BS2 - BASIC Stamp 2 Code File
 • BML - Bean Markup Language File
 • BET - BETA Source File
 • BSDL - Boundary Scan Description Language File
 • BBS - Bulletin Board System Text
 • BSH - BeanShell Script
 • CGI - Common Gateway Interface Script
 • CSS - Cascading Style Sheet
 • CPP - C++ Source Code File
 • C - C/C++ Source Code File
 • CFG - Configuration File
 • CUE - Cue Sheet File
 • CS - C# Source Code File
 • CMD - Windows Command File
 • CSPROJ - Visual Studio C# Project
 • CHORD - Song Chords File
 • CXX - C++ Source Code File
 • DIZ - Description in Zip File
 • DHTML - Dynamic HTML file
 • DBML - Visual Studio OR Design File
 • EDML - Adobe Extension Data Markup Language Document
 • FSX - Visual F# Script File
 • FSPROJ - Visual F# Project File
 • FSSCRIPT - Visual F# Script
 • FSI - Visual F# Signature File
 • FODS - OpenDocument Flat XML Spreadsheet
 • FODT - OpenDocument Flat XML Document
 • FODP - OpenDocument Flat XML Presentation
 • FAQ - Frequently Asked Questions Document
 • GSD - General Station Description File
 • GSC - Call of Duty Game Script
 • HTM - Hypertext Markup Language File
 • HTML - Hypertext Markup Language File
 • H - C/C++/Objective-C Header File
 • HTACCESS - Apache HTACCESS File
 • HEX - Hexadecimal Source File
 • INI - Windows Initialization File
 • INF - Setup Information File
 • ION - File Description File
 • INFO - Generic Information File
 • JS - JavaScript File
 • JAVA - Java Source Code File
 • JSPX - XML Java Server Page
 • JSON - JavaScript Object Notation File
 • JTX - ESE Transaction Log
 • JBEAM - BeamNG Vehicle Definition Format
 • KLG - Log File
 • KIX - KiXtart Script File
 • LOG - Log File
 • LUA - Lua Source File
 • LST - Data List
 • LIBRARY-MS - Windows Library Description File
 • LSP - Lisp Program Source Code File
 • LOL - LOLCODE Source Code FIle
 • M - MATLAB Source Code File
 • M - Mathematica Input File
 • MDL - Warcraft 3 3D Model Text File
 • MDINFO - iPhone Backup Information File
 • MARKDOWN - Markdown Documentation File
 • MANIFEST - Windows Application Manifest File
 • MXML - Flex MXML Component
 • ML - ML Source Code File
 • MSCX - MuseScore Music Score File
 • MDOWN - Markdown File
 • MIT - MineEdit Inventory Template File
 • MARKDN - Markdown File
 • NT - Windows NT Startup File
 • NFO - Warez Information File
 • NOW - Readme File
 • OPML - Outline Processor Markup Language File
 • OEACCOUNT - Windows Mail Account File
 • PHP - PHP Source Code File
 • PY - Python Script
 • PLIST - Mac OS X Property List File
 • PAS - Pascal Source File
 • PROPERTIES - Java Properties File
 • POD - Perl POD File
 • PRN - Printable File
 • PLR - rFactor Player File
 • PVJ - ProofVision Job Ticket
 • PNACH - PCSX2 Patch File
 • PLAIN - Plain Text File
 • QDL - QDL Program
 • REG - Registry File
 • RDF - Resource Description Framework File
 • RPT - Generic Report
 • RT - RealText Streaming Text File
 • README - Readme File
 • RZN - Red Zion Notes File
 • RML - Redline Markup Language File
 • RESMONCFG - Resource Monitor Configuration File
 • SH - Bash Shell Script
 • SRC - Source Code
 • S - Source Code File
 • S19 - Motorola S19 File Record
 • SSA - Sub Station Alpha Subtitle File
 • SMALI - Android Smali Assembly Language File
 • SCSS - Sass Cascading Style Sheet
 • SC2LOCALE - Blizzard StarCraft 2 Localization File
 • SFB - PlayStation 3 Disc Data File
 • SHA512 - SHA 512 Hash File
 • SHA1 - SHA-1 Hash File
 • SLST - Game Data File
 • SASS - Syntactically Awesome StyleSheets File
 • TXT - Plain Text File
 • TEXT - Plain Text File
 • TUR - Turing Program Source File
 • TT - Visual Studio Text Template
 • TLX - Standard Dictionary File
 • USER - Visual Studio Project User Options File
 • VBS - VBScript File
 • VXML - VoiceXML File
 • WSF - Windows Script File
 • WS - Windows Script
 • WEAP - Quake 3 Engine Weapon File
 • WTX - Text Document
 • XML - XML File
 • XSLT - XSL Transformation File
 • XSD - XML Schema Definition
 • XFDL - XFDL File
 • XHTM - Extensible Hypertext Markup Language Document
 • XPD - XML Pipeline Document
 • YAML - YAML Document
 • YAB - Yabasic Source Code
 • YML2 - YML Script
 • ZEG - ZeroG Subtitles File
 • ASP+ - ASP.NET ASP+
 • C# - Microsoft Visual C#
 • C++ - C++ Source Code
 • S#+A - RagTime 2


Filkonverteringer støttet av Notepad++

Vår database har ikke oversikt over filformatkonverteringer støttet av Notepad++-programmet nå. Hvis du har nyttig informasjon om Notepad++-programmet, så skriv til oss.


Hvordan og hvor å laste ned Notepad++-programmet?

Ved å klikke på linken nedenfor, bør du bli sendt til Notepad++ utviklers offisielle nettsted hvor du kan laste ned applikasjonen.

Notepad++ utvikler nettsted